T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dr. Sedat ORHAN

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018


başhekim.png
Dr. Sedat ORHAN

KİŞİSEL BİLGİLER:

10.02.1984 Kozaklı/NEVŞEHİR doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Askerlik Durumu: Muaf

Yabancı Dil: İngilizce

İletişim Bilgileri:0384 471 25 99

Adres:Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

EĞİTİM BİLGİLERİ:

1994-2001 :Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi

2002-2011: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015-2016 Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans

MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ:

2011 Aralık-2014 Mart Karlıova Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekim

2014 Mart-2017 Nisan Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimliği

2017 Nisan-Halen Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Yöneticiliği/Başhekimliği

 

HASTANE BAŞHEKİMİ GÖREV TANIMLARI

 
 
 
Görevleri : 
 1. Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur.  
 2. Hastane Başhekimi görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
  1. Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 
  2. Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak. 
  3. Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
  4. Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Sağlık il müdürlüğü'ne verilmesini sağlamak.
  5. Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
  6. Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
  7. Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
  8. Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.
  9. Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulaması ile denetimini yapmak.. 
  10. Sağlık il müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.