T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz

Güncelleme Tarihi: 10/02/2019

erdal yalçın.jpg
Erdal YALÇIN


KISA ÖZGEÇMİŞİ
10.03.1963 Nevşehir Kozaklı Doğumlu Evli


EĞİTİM BİLGİLERİ

-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1993
-Kayseri İbrahim Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğitim Enstütüsü 1997
-İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu / Sağlık Eğitim Bölümü 2010

MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
-1988-1992 Nevşehir Sağlık Müdürlüğü Aksalur Sağlık Ocağı
-1992-1994 Mersin Devlet Hastanesi
-1994-1997 Kayseri İbrahim Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğitim Enstütüsü
-1997-2006 Mersin Sağlık İl Müdürlüğü
-2006-2010 Mersin Toros Devlet Hastanesi
-2010-2015 Nevşehir Devlet Hastanesi
-2015-Halen Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Görevleri:
            Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.Sağlık Bakım Hizmetleri 

            Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
  1. Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
  2. Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.
  3. Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
  4. Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.
  5. Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.
  6. Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
  7. Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
  8. Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
  9. Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.