T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ayniyat, Tedarik ATM BİRİMİ

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018

Ayniyat, Tedarik

ATM BİRİMİ (AYNİYAT, TEDARİK ve MUHASEBE)

BİRİMİN GÖREV TANIMLARI

Genel Olarak ihtiyacın ve talebin belirlenmesi, yerindelik ve fayda-maliyet çalışmalarının yapılması, değerlendirme sonucunda olumlu ve zaruri görülen ihtiyaçların uygun yöntemle tedarikinin sağlanması ile süreklilik arz eden temel malzeme ve hizmetlerin varlığının kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması ve bütün bunların tespiti-teslimi-ödeme belgelerinin düzenlenmesi ile muhasebeleştirmesinin yapılması ve bağış kabulü prosedürlerinin yerine getirilmesi ve tüm faaliyetin arşivlenmesi işlerinin Hastane Yöneticisi adına yürütülmesini temin ve tesis etmektir.

AYNİYAT - DEPO

Hastanemizde 2 tüketim 1 demirbaş hurda depomuz mevcuttur. Tüketim depolarımızın birinde Tekstil ve Kırtasiye bulunmakta diğerinde ise temizlik malzemeleri bulunmakta olup, yönetmenliklere göre uygun bir şekilde stoklanmıştır. Ayniyat ve depo işi hastanemizde taşınır kayıt kontrol yetkilileri tarafından yürütülmektedir. Birimler tarafından depodan talep edilen malzemeler taşınır istem belgesi düzenlenerek verilir. Ayrıca demirbaş teslimatlarında ise zimmet fişi düzenlenerek dosyalanır.

TEDARİK

Birimin temel görevleri şunlardır.

-Yönetimin komisyon marifetiyle ihtiyaç belirleme çalışmalarının sekreteryasını yürütmek,

-Belirlenen ihtiyaçlar için ihtiyaç tespit dökümanlarını hazırlamak,

-Avans mutemetliği kapsamına giren ihtiyaçları karşılamak,

-İhtiyaç tespiti yapılan mal ve hizmetleri talep dosyası haline getirmek ara kademe imzaları tamamlamak ve yönetici imzasına sunmak,

-İmza ve onay süreci tamamlanan dosyaları Genel Sekreterlik Mali Hizmet Başkanlığına ulaştırmak,

-İhtiyacın karşılanması için Mali Hizmet Başkanlığınca yürütülen çalışmaları takip ederek süreçle ilgili Hastane Yöneticisi ve ilgili birimlere bilgi vermek,

-Mal ve Hizmet alımları gerçekleştikten sonra kontrol, muayene ve kabul faaliyetlerini koordine etmek ve ödeme belgelerine bağlamak,

-Ödeme belgeleri oluştuktan sonra bunları Mali hizmet Başkanlığı marifetiyle ilgili saymanlığa ulaştırmak,

-İlgili saymanlığa ulaşan ödeme belgelerinin neticelerini takip ederek sözleşme sürelerinde ödenip ödenmediği konusunda Hastane Yöneticisine bilgi vermek.

MUHASEBE

-Mal ve Hizmet alımları gerçekleştikten sonra kontrol, muayene ve kabul faaliyetlerini koordine etmek ve ödeme belgelerine bağlamak,

-Ödeme belgeleri oluştuktan sonra bunları Mali hizmet Başkanlığı marifetiyle ilgili saymanlığa ulaştırmak,