T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan ve Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018

Çalışan ve Hasta Hakları

Çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları; ”Sağlıkta Dönüşüm” bağlamında sağlık çalışanına yönelik “psikolojik ve/veya fiziksel şiddet vakalarının çözümlenmesine ve önlenmesine ilişkin strateji geliştirilmesi, vaka ve politika odaklı müdahalenin yapılması, işlevselliğinin değerlendirilmesi, uygun hizmet modellerinin belirlenmesi konularında görev yapan birimdir.