T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel-Evrak-Özlük

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018

Evrak-Özlük

Hastane Yöneticisi adına ve yöneticiye karşı sorumlu olarak;

1-Hastane personelinin özlük ile ilgili kayıt ve arşivlerini tutar, yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

2-Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

3-Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapansözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

5-Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin, nöbet vs. bilgilerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

EVRAK

Kurum dışından ve kurum içinden gelen evrakların kaydı yapılarak, Hastane Yöneticiliği Makamına ulaştırır. Yöneticinin evrakları incelemesinin ardından iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderir. Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alır. Teslim alınan evraklar yöneticiye ulaştırılır ve sonra yönlendirildiği kişi ya da birimlere iletilir. Hastane içi yazışmalar ve dış kurumlara giden evraklar, giden evrak defterlerine kayıt yapılarak numaralandırılır.