T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

İstatistik Birimi

Birim Görev Tanımı

İstatistik; geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış, sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır. Hizmetin planlanması ve geçmişle karşılaştırılmasında sağlık istatistikleri çok önemlidir.

Hastanemizin istatistik birimi, hastanenin bütün sayısal değerlerini Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda düzenleyerek, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerini toplayarak tüm resmi istatistikleri ve yazışmaları hazırlayarak, Sağlık Bakanlığı, Genel Sekreterlik ve gerekli diğer kurumlara e-posta, faks veya üst yazı ile gönderilmesi işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar hakkında hastanemiz yöneticilerine bilgi sunulmaktadır.

İstatistik Biriminin Çalışma Programı

1)TSİM Yeni Hastane Bilgi Formları verilerini girmek

2)Başhekimlikçe istenen istatistikî verileri hazırlamak

3)Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak

4)Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak

 • Yönetim
 • Bina Bilgileri
 • Bilişim Hizmetleri
 • Verilen Hizmetler
 • Acil Hizmetleri
 • Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri
 • Personel Bilgileri
 • Laboratuar Cihaz/Test Sayıları
 • Görüntüleme Cihazları/Test Sayıları
 • Diğer Tıbbi Cihazlar/Test Sayıları
 • Kan Hizmetleri Birimi
 • Anadal Poliklinik/Klinik Verileri
 • Yandal Poliklinik/Klinik Verileri
 • Yoğun Bakım Verileri
 • Sağlık Turizmi verileri

5)TSİM Hizmet İçi Eğitim Plan Formu ve Sonuç Raporunu girmek

6)ÇKYS Personel Hizmet İçi Eğitimleri girmek

7)Verimlilik hesaplama çizelgesini hazırlamak

8)Hastane yatak doluluk oranlarının hesaplamak